Pomoc, Medycyna, Leczenie

pml.strefa.pl

Choroby przenoszone przez kleszcze: borelioza i gorączka plamista

Borelioza

Borelioza, czyli choroba z Lyme, jest najczęstszą chorobą odkleszczową. Może powodować gorączkę, bóle głowy, zmęczenie, i rumień wędrujący. Nieleczona infekcja może rozprzestrzeniać się do stawów, serca i układu nerwowego. U pacjentów z późną boreliozą może powstać trwałe uszkodzenie stawów i układu nerwowego.

Borelioza ma różne etapy. Wysypka jest kluczowym objawem we wczesnym stadium. Ten okrągły rumień zwykle pojawia się w miejscu ukąszenia 3 do 30 dni po ukąszeniu. Rozszerza się on do 12 - 16 cm średnicy i utrzymuje się przez 3 do 5 tygodni. Taka powiększająca się wysypka po ukąszeniu kleszcza nosi nazwę rumienia wędrującego. U niektórych osób wysypka ta się nie tworzy.

Rumień wędrujący Inne objawy wczesnej boreliozy obejmują:

  • bóle mięśni i stawów
  • bóle głowy
  • dreszcze i gorączkę
  • zmęczenie
  • powiększenie węzłów chłonnych

Inne objawy mogą pojawić się dopiero kilka tygodni lub miesięcy po ukąszeniu kleszcza. Są to m.in.:

  • zapalenie stawów (zazwyczaj objawia się bólem i obrzękiem dużych stawów, w szczególności stawu kolanowego)
  • zaburzenia w układzie nerwowym
  • nieprawidłowości rytmu serca

Antybiotyki zazwyczaj leczą wczesne stadium choroby z Lyme. Jeśli nie jest leczona, choroba może powodować problemy ze stawami, sercem i układem nerwowym.

Gorączka plamista

Gorączka plamista to poważna choroba spowodowana ukąszeniem przez kleszcza. Występuje na całym świecie w klimacie ciepłym. Objawy schorzenia obejmują czasami poważne objawy grypopodobne, a także bóle mięśni. Czerwona wysypka zwykle występuje 2 do 5 dni po rozpoczęciu gorączki. Antybiotyki są skuteczne w leczeniu zakażenia. Gorączka plamista może być bardzo poważną chorobą, która wymaga hospitalizacji.

Wyniki badań naukowych

  • Chociaż choroba z Lyme może być skutecznie leczona antybiotykami we wczesnym stadium rozwoju, badania wspierane przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) w USA wykazały, że leczenie przewlekłej boreliozy antybiotykami nie jest skuteczne.
  • W 1981 roku, badania finansowane przez NIAID doprowadziły do identyfikacji bakterii, która powoduje boreliozę. Od tego czasu program badań NIAID nad boreliozą w dalszym ciągu wspierał testy, które stale poprawiały zapobieganie, diagnozowanie i leczenie tej choroby.